Olkapää

03.02.2023

Olkapää on aikamoinen paketti. Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel. Se on pallonivel, joka liittää lapaluun ja olkaluun toisiinsa. Siinä ei ole luisia tukirakenteita vaan tuki tulee nivelsiteistä ja nivelkapselista sekä olkaniveltä ympäröivistä lihaksista ja niiden jänteistä. 

Eli on aika tärkeää pitää riittävästä voimaharjoittelusta ja liikkuvuudesta huoli!

Olkapääkipu on yleistä. Terveys 2000- tutkimuksessa viimeisen kk aikana n. kuudesosa miehistä ja neljäsosa naisista oli potenut olkapääkipua (käypä hoito 2014).

Vaivat ilmenee kipuna, liikeradan puutoksina, yliliikkuvuutena tai voimattomuutena.

Yleisin syy on jänneperäiset vaivat, jotka johtuvat vammasta (kova isku, kaatuminen #urheiluvamma), yksipuolisesta liiallisesta rasituksesta (suuret voimat, toistoliikkeet ja varsinkin edellämainitut olkapään ollessa kohoasennossa), kudosten haurastumisesta (ikääntyminen, tietyt sairaudet). Muita yleisiä ongelmia on mm. jäätynyt olkapää, nivelrikko sekä erilaiset murtumat olkapään alueella. Jännevaivat voi tarkoittaa kaikkea kudosten repeämistä (lihas, jänne) pinnetiloihin, ärsytykseen ja tulehduksiin (jänne, jännetuppi, lihas, llimapussi) ja niiden johdannaisia, kuten kalkkeumaa tai turvotuksen aiheuttamaa ahtautta sekä kudosperäisen epätasapainon aiheuttamaa toiminnallista ahtautumista. 

Jännevaivat kasvaa iän myötä. Yleisimmin ongelmia esiintyy kiertäjäkalvosimessa. Kiertäjäkalvosin on olkapään tukirakenne, joka koostuu neljästä lihaksesta jänteineen. Nämä rakenteet tukevoittavat olkaniveltä. Lisäksi liikkeeseen ja liikkuvuuteen kuuluu olennaisesti myös lapaluu, solisluu ja rintaranka sekä kaikki niihin vaikuttavat lihakset. 

Olkapään optimaaliseen toimintaan tarvitaan kaikkien edellä mainittujen rakenteiden yhteistyötä, oikeanlaista rytmiä ja riittävää tukea ja liikkuvuutta. 

Jos rakenteissa on epätasapainoa trauman, lihaskireyden, elastisuuden puutoksen, rakenteellisen tai toiminnallisen ahtauden tai yli-tai aliaktiivisuuden takia, olkapääkivun ja loukkaantumisen riski kasvaa. 

Pitämällä huolta olkapään monipuolisesta liikkuvuudesta ja harjoittamisesta ehkäiset monta olkapääongelmaa!Usein olkapääkipua aiheuttaa erilaiset pinnetilat.

Kiertäjäkalvosimen lihaksista ylempi lapalihas (m. Supraspinatus), hauiksen pitkä jänne (m. Biceps brachii caput longum) sekä olkalisäkkeen alla oleva limapussi (subacromial bursa) ovat herkimpiä oireilemaan. 

Mainittujen lihasten jänteet kulkevat olkalisäkkeen (acromion) ja olkaluun (humerus) välistä ja ovat altiita ärsyyntymään toistuvissa liikkeissä varsinkin olkavarren ollessa yläasennossa, jolloin luinen väli ahtautuu ja voi syntyä hankausta luun ja jänteiden välillä. 

Eniten oireilevan supraspinatuksen kohdalla puhutaankin usein pinne-, ahtauma tai hankausoireyhtymästä koska jänteiden kulkema tila on ahdas, vaikkakaan jänteen ja olkalisäkkeen välisen hankauksen ja olkapääkivun välillä ei ole todettu selvää syyseuraussuhdetta. Tämänkaltaisissa ns. pinnetiloissa oireena on yleensä liikekipu olkapään sivulla, sekä olkavarren ulkoreunassa; käden sivusuuntainen nosto on vaikeaa tai kivuliasta, olkapää ei kestä rasitusta ja rasituksen jälkeen on usein leposärkyä. Sivusuuntaiset liikkeet ja esim. pukeutuminen voi olla hankalaa. 

Oire voi aaltoilla eli olla välillä helpompi ja välillä kivuliaampi. Syy johtuu usein liiasta haitallisesta kuormituksesta suhteessa jänteiden sietokykyyn joko töissä tai harrastuksissa. 

Supraspinatuksen jänteen kiinnityskohdassa olkaluussa on myös huonompi verenkierto ja tämä altistaa vammoille ja pidentää parantumisaikaa. Rappeuma- tai tapaturmaperäiset repeämät sekä tulehdustilat subacromial-limapussissa ovat myös yleisiä ja oireet samankaltaisia.

Hoitona on ensisijaisesti lepo ja kuormittavan liikkeen vähentäminen. Myös kylmähoito lievittää kipua. 

Mahdollisen akuutin vaiheen tulehduksen jälkeen olkapäätä pitää ehdottomasti kuntouttaa tarpeellisilla vahvistusta, liikkuvuutta ja verenkiertoa lisäävillä liikkeillä. Harjoitusten lisäksi manuaalisesta terapiasta on monesti hyötyä. 

Omien asiakkaiden kanssa on saatu hyviä tuloksia käyttämällä hierontaa ja kuivaneulausta sekä nivelten liikkuvuutta lisääviä tekniikoita olkapäälle ja sen vaikuttaviin lihaksiin.

Olkapään liikkuvuus

Olkapääkivut on useimmiten hoidettavissa konservatiivisesti, eli ilman leikkausta. 

Olipa olkapään ongelma mikä hyvänsä, niin tärkeää on kokonaisvaltainen hoito. 

Akuutti vaihe (vamma tai tulehdus) täytyy ensin hoitaa asianmukaisesti, jonka jälkeen alkaa kuntoutus. Onpa kyse vanhasta tai uudesta vaivasta, niin aina tulee hoitaa ja pitää yllä riittävä liikkuvuus nivelissä ennen voimaharjoittelua. 

Älä skippaa tätä kohtaa.

Sen jälkeen lihasten aktivoiminen kevyellä jumpalla (kumppari) ja siitä progressiivinen voimaharjoittelu. Eli ensin liikkuvuus, sitten lihasten aktivointi ja lopuksi progressiivinen voimaharjoittelu. Tätä pyhää kolminaisuutta voi soveltaa pidemmän ajan kuntoutukseen tai päivän urheilusuoritukseen. 

Myös ja nimenomaan pienemmissä olkapääkivuissa kannattaa käydä ammattilaisen käsittelyssä. Jos kipu on vielä pientä ja siedettävää, silloin hoitokin on usein helpompaa ja nopeampaa. 

Hoidossa keskitytään 

- lisäämään nivelen liikkuvuutta ja parantamaan kokonaisliikkuvuutta käyttäen nivelen kivutonta liikelaajutta 

- olkapäätä ympäröivien pehmytkudosten kireyksien helpottamiseen erilaisilla tekniikoilla

- aktivoimaan aliaktiivisia lihaksia ja rentouttamaan yliaktiivisia

- kivun lievitykseen erilaisilla tekniikoilla

- tarvittaviin harjoitteisiin olkapään liikkuvuudelle ja aktivoimiselle sekä vahvistamiselle


Uusista olkapää kivuista noin puolet paranee 2-3 kuukauden kuluessa ilman erityistä hoitoa (käypä hoito 2014), mutta usein ne kroonistuvat, jos elämäntavat jatkuvat ennallaan eikä tukirakenteiden tasapainolle tehdä muutoksia. Kannattaa siis hakeutua ammattilaisen vastaanotolle, jotta kivut pysyvät poissa ja saat työkaluja ylläpitämään arjen toimintakykyä! 


Videolta vinkit mun arjen lemppareihin. Muista! Kuten viedolta näkyy, liikkeiden ei tarvitse olla täydellisiä vaan riittää että niitä tekee. Siis kroppaa kuunnellen eli älä runno, liikkeiden pitää olla kivuttomia. Ota alkuun vaikka a3 paperi lapojen väliin jos pienemmällä ei heti onnistu!